zwrot-zasiewow-w-umowie-dzierzawy

Obowiązkiem dzierżawcy może być pozostawienie zasiewów na dzierżawionej nieruchomości.