zakaz-oddawania-przedmiotu-dzierzawy

Oddanie przedmiotu w poddzierżawę wymaga zgody wydzierżawiającego.