sposob-wykonywania-umowy-dzierzawy

Posadzenie sadu owocowego na gruncie ornym wymaga zgody wydzierżawiajacego.